Monthly Archives: ธันวาคม 2015

เรื่องราวผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าฝ้ายสายน้ำแร่แจ้ซ้อน (Story of Product)


 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าฝ้ายสายน้ำแร่แจ้ซ้อน  เสื้อผ้าฝ้ายสายน้ำแร่แจ้ซ้อน เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผู้ทอได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ต่อมาได้ช่วยกันคิดค้นหาวิธีการเพิ่มมูลค่าผ้าทอโดยการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาสร้างคุณค่า ด้วยความใส่ใจในทุกขั้นตอนการย้อมสีธรรมชาติ จนสังเกตได้ว่าน้ำแร่ธรรมชาติในบ่อน้ำแร่แจ้ซ้อนนั้นมีสีของตะกอนหินและตะไคร่น้ำแตกต่างกัน หรือขณะที่นำเสื้อผ้าไปแช่ในน้ำแร่จะรู้สึกสัมผัสเนื้อผ้านุ่มลื่นเหมือนฟอกด้วยน้ำสบู่ จึงมีแนวความคิดนำน้ำแร่แจ้ซ้อนมาใช้ในการย้อมสีทำให้สีธรรมชาติติดทนนาน มีความเข้มของสีมากขึ้น เกิดเฉดสีใหม่สวยสดขึ้นกว่าสีเดิม ผู้ทอนำเส้นฝ้ายที่ย้อมสีธรรมชาติด้วยน้ำแร่แจ้ซ้อน มาถักทอเป็นผืนผ้าด้วยความประณีตก่อนจะส่งต่อให้ช่างที่มีฝีมือ ออกแบบตัดเย็บเป็นชุดสวมใส่ที่สวยงาม มีกลิ่นไอและสัมผัสได้ถึงความเป็นธรรมชาติที่อยู่บนผืนผ้า และยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติผ้าฝ้ายทอประจำท้องถิ่นแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง    ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าฝ้ายสายน้ำแร่แจ้ซ้อน   จากนิตยสาร STAR FASHION    งานแสดงสินค้า The  80 th Tokyo International Gift Show Autumn 2015 ณ ประเทศญี่ปุ่น  งานแสดงสินค้า BIG+BIH October 2015 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนา จัดแสดงผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติด้วยน้ำแร่แจ้ซ้อน “ลายน้ำมอญ” ในงาน อาภรณ์ 3  จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร และสยามพารากอน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา            –  ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง […]

Continue reading...