เรื่องราวผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าฝ้ายสายน้ำแร่แจ้ซ้อน (Story of Product)


 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าฝ้ายสายน้ำแร่แจ้ซ้อน8544

 เสื้อผ้าฝ้ายสายน้ำแร่แจ้ซ้อน เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผู้ทอได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ต่อมาได้ช่วยกันคิดค้นหาวิธีการเพิ่มมูลค่าผ้าทอโดยการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาสร้างคุณค่า ด้วยความใส่ใจในทุกขั้นตอนการย้อมสีธรรมชาติ จนสังเกตได้ว่าน้ำแร่ธรรมชาติในบ่อน้ำแร่แจ้ซ้อนนั้นมีสีของตะกอนหินและตะไคร่น้ำแตกต่างกัน หรือขณะที่นำเสื้อผ้าไปแช่ในน้ำแร่จะรู้สึกสัมผัสเนื้อผ้านุ่มลื่นเหมือนฟอกด้วยน้ำสบู่ จึงมีแนวความคิดนำน้ำแร่แจ้ซ้อนมาใช้ในการย้อมสีทำให้สีธรรมชาติติดทนนาน มีความเข้มของสีมากขึ้น เกิดเฉดสีใหม่สวยสดขึ้นกว่าสีเดิม

jasorn hotspring2OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ผู้ทอนำเส้นฝ้ายที่ย้อมสีธรรมชาติด้วยน้ำแร่แจ้ซ้อน มาถักทอเป็นผืนผ้าด้วยความประณีตก่อนจะส่งต่อให้ช่างที่มีฝีมือ ออกแบบตัดเย็บเป็นชุดสวมใส่ที่สวยงาม มีกลิ่นไอและสัมผัสได้ถึงความเป็นธรรมชาติที่อยู่บนผืนผ้า และยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติผ้าฝ้ายทอประจำท้องถิ่นแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง

OLYMPUS DIGITAL CAMERA P5190169  เมย์_IMG_0054

ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าฝ้ายสายน้ำแร่แจ้ซ้อน  1431944598680 1431944552836

จากนิตยสาร STAR FASHION

 FB_IMG_1448423073219

 งานแสดงสินค้า The  80 th Tokyo International Gift Show Autumn 2015 ณ ประเทศญี่ปุ่น

IMG20151019095831 IMG20151019120033

 งานแสดงสินค้า BIG+BIH October 2015 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนา

IMG20151120173559 IMG20151120174954

จัดแสดงผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติด้วยน้ำแร่แจ้ซ้อน “ลายน้ำมอญ” ในงาน อาภรณ์ 3

 จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร และสยามพารากอน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา 

          –  ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และสถาบันพัฒนาอุสาหกรรมสิ่งทอในการพัฒนาผ้าทอเส้นใยฝ้ายผสมใยสับปะรดย้อมสีธรรมชาติด้วยน้ำแร่แจ้ซ้อน

–  ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยวิเคราะห์ทอสอบความคงทนของเส้นใยฝ้ายผสมสับปะรด การทนต่อความร้อนและการคงทนของสีย้อมธรรมชาติด้วยน้ำแร่แจ้ซ้อน

– พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายผสมใยกัญชงด้วยนวัตกรรมผ้าสะท้านน้ำสำหรับแปรรูปเป็นกระเป๋ารูปแบบต่างๆร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

– พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือให้มีความนุ่มลื่น พลิ้ว ด้วยเส้นใยฝ้ายผสมวิทโค้ทแล้วนำไปย้อมด้วยน้ำแร่แจ้ซ้อน ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองปาน เป็นต้น

          – เข้าร่วมฝึกอบรมต่อยอดผลิตภัณฑ์โอทอป เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้อมสีธรรมชาติด้วยน้ำแร่ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางและมหาวิทยาลัยเนชั่น

และเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้า OTOP เพื่อการส่งออก ปี 2558 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและบริษัทยอดคอร์เปอเรชั่นเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบลายผ้าทอมือที่ย้อมสีธรรมชาติด้วยน้ำแร่
แจ้ซ้อน การเลือกใช้เฉดสีให้ตรงกับเทรนด์ และรสนิยมของกลุ่มลูกค้า ออกแบบตัดเย็บตามรูปแบบที่ตลาดต้องการ โดยกลุ่มจะมีที่ปรึกษาเป็นนักออกแบบมืออาชีพ รวมถึงการเข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น เพื่อให้กลุ่มผลิตสินค้าได้ในแบบที่ลูกค้าญี่ปุ่นต้องการ และพร้อมนำสินค้าไปแสดงในงานสินค้าที่ประเทศญี่ปุ่น

 FB_IMG_1448423084900

b2

และนอกจากนี้กลุ่มยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายในท้องถิ่น เช่น อบต.แจ้ซ้อน, อำเภอเมืองปาน, พัฒนาชุมชนเมืองปาน, เกษตรอำเภอเมืองปาน, กศน.เมืองปานและอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมความรู้การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการออกแบบลายผ้าทอแจ้ซ้อนร่วมกับ
มหาวิยาลัยนเรศวร  จัดอบรมเพิ่มเติมทักษะการออกแบบตัดเย็บให้มีรูปแบบทันสมัย รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณจัดงานแสดงสินค้าประจำทุกปีในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนในช่วงวันหยุดเทศกาลเพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าของชุมชน

 

Comments are closed.