ผ้าคลุมไหล่ใยสับปะรด


ผ้าคลุมไหล่…จากเส้นใยในสวนครัว

ok1

ผ้าคลุมไหล่ใยสัปปะรด

ผ้าคลุมไหล่ใยสัปปะรด

 

กลุ่มน้ำมอญแจ้ซ้อนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความแตกต่าง สะท้อนอัตลักษณ์ของผ้าทอน้ำมอญให้โดดเด่น โดยได้นำเส้นใยจากธรรมชาติเช่น ใยสับปะรด ใยขิง ใยข่า ที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาทอผสมกับเส้นใยจากฝ้าย เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น ผ้าคลุมไหล่จากเส้นใยสับปะรด ใยขิง หรือใยข่าเป็นต้น และได้นำนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการใส่กลิ่น เช่น กลิ่นตะไคร้หอมสามารถใช้เป็นผ้าคลุมไหล่กันยุงได้

Comments are closed.