เรียนรู้เพื่อสืบทอดภูมิปัญญากับนักศึกษา มทร.ล้านนา


กลุ่มน้ำมอญแจ้ซ้อนได้เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญา

วันนี้มีความยินดีและรู้สึกขอบคุณคณะอาจารย์จากภาควิชาออกแบบสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายับที่ได้นำน้องๆ นักศึกษาวิชาเอกออกแบบสิ่งทอ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มาเรียนทอผ้าที่กลุ่มทอผ้าน้ำมอญแจ้ซ้อน แม้วันข้างหน้าน้องๆอาจไม่ได้มีอาชีพเป็นช่างทอผ้า แต่ก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการปฎิบัติจริงครั้งนี้ไปพัฒนาและประยุคต์ใช้ได้ทั้งในชั้นเรียนและการทำงานในอนาคตได้อย่างดีแน่นอนIMG20150130142229

IMG20150130142404

IMG20150130151402

IMG20150201114453

คุณป้าคอยดูแลให้คำแนะนำถึงวิธีการทอผ้า

IMG20150201111513

IMG20150201114656

IMG20150201113625

ตรวจดูตวามเรียบร้อยหลังทอผ้าออกมาแล้ว

IMG20150201114019

ผลงานบางส่วนของน้องๆนักศึกษา

IMG20150201113920

IMG20150201131921-SMILE

ผลงานของพวกน้องๆค่ะ

IMG20150201131949

Comments are closed.