เดือนตุลาคม 2557

กิจกรรมออกบูธแสดงสินค้า: 

SCB-OTOP ครั้งที่3
ณ ห้องประชุมมหิศร อาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพานิชย์ กรุงเทพมหานคร
วันที่13-17ตุลาคม 2557 เวลา 07.00-18.00น