จากดอกฝ้ายสู่ผ้าฝ้าย

feature image

ดอกฝ้ายสวยงามดอกเล็กๆ ผ่านกระบวนการต่างๆจนได้ผ้าทอผืนงามเหล่านี้ล้วนเกิดจากภูมิปัญญาที่ผ่านการสั่งสมถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านการสร้างสรรค์ออกแบบลวดลายต่างๆบนผืนผ้า

read more.....

ผ้าน้ำมอญ...ผ้าทอออแกนิกส์

feature image

"ผ้าทอน้ำมอญ" หนึ่งในภูมิปัญญางานทอผ้าที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชนแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ที่ได้นำวัสดุจากธรรมชาติมาผลิตเป็นผ้าทอที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ มีกระบวนการผลิตต่างๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสีที่ใช้ย้อมยังเป็นสีจากธรรมชาติ 100%

read more.....

ผ้าคลุมไหล่ใยสับปะรด

feature image

กลุ่มน้ำมอญแจ้ซ้อนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความแตกต่าง สะท้อนอัตลักษณ์ของผ้าทอน้ำมอญให้โดดเด่น โดยได้นำเส้นใยจากธรรมชาติเช่น ใยสับปะรด ใยขิง ใยข่า ที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาทอผสมกับเส้นใยจากฝ้าย...

read more.....