ผ้าน้ำมอญผ้าทอ ออแกนิกส์

“ผ้าทอน้ำมอญ” หนึ่งในภูมิปัญญาทอผ้าที่เป็นที่ภาคภูมิใจจากชาวบ้านแจ้ซ้อน อำเภอแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง ที่เกิดจากการนำวัสดุจากธรรมชาติมาผลิตเป็นผ้าทอที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ มีกระบวนการผลิตต่างๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสีที่ใช้ย้อมยังเป็นสีจากธรรมชาติ 100%

Jasorn-hotspring

jasorn-cotton2

…………………………………………