จากดอกฝ้ายสู่ผ้าฝ้าย

ดอกฝ้าย

ดอกฝ้ายสวยงามดอกเล็กๆ ผ่านกระบวนการต่างๆจนได้ผ้าทอผืนงามเหล่านี้ล้วนเกิดจากภูมิปัญญาที่ผ่านการสั่งสมถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านการสร้างสรรค์ออกแบบลวดลายต่างๆบนผืนผ้า ด้วยความใส่ใจในรายละเอียด…ในทุกขั้นตอน … …ทั้งคนตีฝ้ายและคนปั่นฝ้ายที่ต่างก็ทำด้วยใจที่มุ่งมั่น…จนทำให้ดอกฝ้ายปุยงามดอกเล็กๆ ที่ได้ผ่านการคัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดี …ถูกนำมาปั่นเป็นเส้นเรียงราย…ผ่านการย้อมสีที่ได้จากธรรมชาติก่อนจะนำมาถักทอจนเป็นผืนผ้าที่สวยงาม….ภายใต้ชื่อ

“น้ำมอญดีไซน์ ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ”

การเตรียมเส้นด้าย

การเตรียมเส้นด้าย

………………………………………